Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
1 Szkolenia dla Rad Nadzorczych banku (stacjonarne lub wyjazdowe) na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
2 Zapobieganie procederowi prania pieniędzy na zamówienie BS Uregulowania prawne zapisz się
3 Szkolenie antynapadowe z symulacja napadu na zamówienie BS Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
Luty
4 Ocena zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej klientów prowadzących księgowość pełną i uproszczoną, warsztaty praktyczne z analizy finansowej na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych 01-02 02.2016 Katowice Kredyty zapisz się
5 Aspekty prawne dotyczące weksla in blanco jako zabezpieczenia spłaty wierzytelności bankowych i możliwości szybkiego dochodzenia roszczeń 04.02.2016 Katowice Analiza ryzyk bankowych zapisz się
6 Podsumowanie zmian wprowadzonych do sprawozdawczości finansowej, ostrożnościowej i monetarnej Banku w 2015r. 06.02.2016 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
7 Ocena zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej klientów prowadzących księgowość pełną i uproszczoną, warsztaty praktyczne z analizy finansowej na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych 08-09 02.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
8 Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 08-09 02.2016 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
9 Analiza wniosku kredytowego wg obowiazujacych standardów - analiza ilościowa i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - sesja 2 08-09 02.2016 Katowice Kredyty zapisz się
10 Ankieta LCR – zasady wypełniania ankiety Komisji Nadzoru Finansowego 09.02.2016 Wrocław Zarządzanie zapisz się
11 Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych zmiany przepisów od 01.01.2015r. Zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki WARSZTATY PRAKTYCZNE – ćwiczenia (analiza przypadku) 11-12 02.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
12 Określanie wartości nieruchomości w świetle zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków - cz.1 11.02.2016 Katowice Analiza ryzyk bankowych zapisz się
13 Windykacja i resttrukturyzacja zadłużenia kredytowego w świetle zmian do Ustawy - Prawo bankowe 13.02.2016 na zamówienie Kredyty zapisz się
14 Zrozumieć potrzeby finansowe inwestującego przedsiębiorcy i ryzyka kredytowania inwestycji - prosprzedażowe szkolenia dla pracowników oferujących kredyty inwestycyjne i przyjmujących wnioski kredytowe 15.02.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
15 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w 2016 roku. Analiza i ocena ryzyka zgodnie z Rekomendacjami KNF, w tym Rekomendacją dotyczącą bezpieczeństwa usług płatniczych w Internecie 16.02.2016 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
16 Ocena zdolności kredytowej JST w nowej perspektywie UE 2014-2020 - warsztaty praktyczne oraz Ocena zdolności kredytowej Samorządowych Instytucji Kultury (np.. Gmina, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) 18-19 02.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
17 Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 22-23 02.2016 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
18 Chronić bank przez przyjmowanie prawnych formy bezpieczenia kredytów - prosprzedażowe szkolenia kredytowe dla pracowników sprzedających produkty kredytowe przedsiębiorcom 22.02.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
19 Obsługa organów statutowych w banku spółdzielczym 22-23 02.2016 Katowice Zarządzanie zapisz się
20 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w 2016 roku. Analiza i ocena ryzyka zgodnie z Rekomendacjami KNF, w tym Rekomendacją dotyczącą bezpieczeństwa usług płatniczych w Internecie 22.02.2016 Katowice Analiza ryzyk bankowych zapisz się
21 Przegląd zarządczy za rok 2015 r. w banku spółdzielczym - zmiany w zarządzaniu ryzykami na rok 2016 23.02.2016 Wrocław Zarządzanie zapisz się
22 Wycena i monitoring zabezpieczeń- warsztaty komputerowe 23-24 02.2016 Katowice Kredyty zapisz się
23 1) Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016r. 2) Zamknięcie 2015r. dla potrzeb ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wykonanie przez bank obowiązków jako płatnika podatku doc 23-24 02.2016 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
24 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle uregulowań przepisów krajowych i unijnych z uwzględnieniem interpretacji GIIF w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane sektora bankowego - WARSZTATY 24.02.2016 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
25 Podsumowanie zmian wprowadzonych do sprawozdawczości finansowej, ostrożnościowej i monetarnej Banku w 2015r. 25.02.2016 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
26 Kasjer złotowo-walutowy (szkolenie intensywne) 25-26 02.2016 Wrocław Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
27 Podział zadań i odpowiedzialności w procesie zarządzania istotnymi ryzykami w świetle zmian Ustawy Prawo bankowe, projektu Rozporządzenia Ministra Finansów oraz Rekomendacji "Z" 29-19 02.2016 Wrocław Zarządzanie zapisz się
Marzec
28 Zarządzanie bankiem, rola organów zgodnie z nowymi przepisami prawa i zasadami Rekomendacji Z 03.03.2016 Wrocław Zarządzanie zapisz się
29 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle uregulowań przepisów krajowych i unijnych z uwzględnieniem interpretacji GIIF w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane sektora bankowego - WARSZTATY 07.03.2016 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
30 Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzglednieniem Unijnych aktów prawnych. (Jednolity obszar płatności w EURO(SEPA) jako standard rozliczeń europejskich. Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur zagranicznych) 08.03.2016 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
31 Kredytowanie Trzeciego Sektora - fundacji, stowarzyszeń, parafii katolickich i innych instytucji i organizacji pozarządowych (NGO) 09-10 03.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
32 Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych zmiany przepisów od 01.01.2015r. Zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki WARSZTATY PRAKTYCZNE – ćwiczenia (analiza przypadku) 10-11 03.2016 Katowice Kredyty zapisz się
33 Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzglednieniem Unijnych aktów prawnych. (Jednolity obszar płatności w EURO(SEPA) jako standard rozliczeń europejskich. Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur zagranicznych) 14.03.2016 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies