Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
Marzec
1 Porozumienie międzybankowe w sprawie stosowania polecenia zapłaty w świetle u.u.p. Teoria oraz praktyczne aspekty stosowania i obsługi polecenia zapłaty 16.03.2015 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
2 NOWOŚĆ! Relacje z mediami – skuteczne budowanie zainteresowania dziennikarzy i polityka informacyjna banków spółdzielczych 16.03.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
3 Zarządzanie, wycena i monitoring zabezpieczeń 16-17 03.2015 Katowice Kredyty zapisz się
4 Polityka informacyjna Banku w 2015 roku – zmiany w III Filarze, wpływ CRD IV, Zasad Ładu Korporacyjnego, nowych Rekomendacji KNF 16.03.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
5 NOWOŚĆ! Zarządzanie jakością danych w banku zgodnie z Rekomendacją D 17.03.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
6 NOWOŚĆ! Wierzytelności i rezerwy w BS . Kompleksowe szkolenie podatkowe. 18.03.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
7 Utrwalenie wiadomości z zakresu sprawozdawczości dźwigni finansowej, płynności banku i stabilnego finansowania 20.03.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
8 Utrwalenie wiadomości z zakresu sprawozdawczości dźwigni finansowej, płynności banku i stabilnego finansowania 21.03.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
9 Szacowanie kapitału wewnętrznego w Banku Spółdzielczym (warsztaty komputerowe) 25.03.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
10 NOWOŚĆ! Zarządzanie sekretariatem Zarządu - korespondencja biznesowa i obieg dokumentów 25.03.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
11 Kredyt konsumencki i kredyt hipoteczny, praktyczne podsumowanie problemów prawnych oraz prezentacja aktualnego stanowiska UOKiK w sprawie stwierdzonych licznych naruszeń w praktyce bankowej regulacji ustawy o kredycie konsumenckim 26-27 03.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
12 Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzglednieniem Ustawy o Usługach Płatniczych. Praktyczna realizacja przekazów za pośrednictwem Systemu „Przekazy”. Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur. 27.03.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
13 Spółki handlowe w praktyce banków, zasady kredytowania i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych 30-31 03.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
Kwiecień
14 Ryzyko operacyjne – zarządzanie ryzykiem w Banku Spółdzielczym nowe regulacje w powiązaniu z Rekomendacją D, analizą procesów, planowaniem ciągłości działania, oceną ryzyka IT 02.04.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
15 NOWOŚĆ! Zasady zarządzania ryzykiem płynności finansowej po wdrożeniu zapisów zaktualizowanej Rekomendacji P 08.04.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
16 Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki 10.04.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
17 Ochrona danych osobowych w banku i tajemnica bankowa – obowiązki doradcy klienta, typowe skargi klientów i zarzuty organów nadzorczych 10.04.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
18 Szkolenie antynapadowe (z symulacją lub bez symulacji napadu) 11.04.2015 na zamówienie BS Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
19 Analiza wniosku kredytowego według obowiązujących standardów – analiza ilościowa i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - I część 13-14 04.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
20 NOWOŚĆ! FUNDUSZE INWESTYCYJNE – czyli jak inwestować, aby skuteczniej budować wysoki wynik finansowy banku oraz skuteczniej konkurować z bankami komercyjnymi 14.04.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
21 Szacowanie kapitału wewnętrznego w Banku Spółdzielczym (warsztaty komputerowe) 15.04.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
22 Całościowy proces wdrażania nowych produktów kredytowych i depozytowych, monitorowanie efektów sprzedaży (warsztaty komputerowe) 16-17 04.2015 Katowice Produkty bankowe zapisz się
23 NOWOŚĆ! Zarządzanie jakością danych w banku zgodnie z Rekomendacją D 16.04.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
24 Zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych w 2015 roku – obowiązki Banku Spółdzielczego, nowa rola i zadania ABI 17.04.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
25 Rachunki bankowe i depozyty terminowe (przegląd pod kątem nowelizacji przepisów prawnych i uregulowań regulatorów) 17-18 04.2015 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
26 Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki 20.04.2015 Katowice Kredyty zapisz się
27 Ocena zdolności kredytowej JST - warsztaty praktyczne - stan prawny 2015 oraz ocena zdolności kredytowej samorzadowych jednostek kultury 20-21 04.2015 Katowice Kredyty zapisz się
28 Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz przepisy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące kredytów dla osób fizycznych 20.04.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
29 Sprzedaż kredytów a ryzyko kredytowe 21.04.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
30 Monitoring podmiotów gospodarczych - przy zastosowaniu komputera zgodny z obowiązującą metodologią i standardami Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylejskiej) oraz metodologią BPS 22-23 04.2015 Katowice Kredyty zapisz się
31 Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego 27-28 04.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
32 KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych - cz.1 z 3 27-29 04.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
33 Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym – w świetle wymagań KNF (przygotowanie banku do kontroli kompleksowej KNF) 27.04.2015 Katowice Audyt i kontrola wewnętrzna zapisz się
Maj
34 Analiza wniosku kredytowego wg obowiazujacych standardów - analiza ilościowa i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - 2 część 05-06 05.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
35 Analiza i zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym 07-08 05.2015 Katowice Analiza ryzyk bankowych zapisz się
36 Praktyka wdrożenia i funkcjonowania Rekomendacji U w Banku Spółdzielczym  – apetyt na ryzyko, pomiar, ocena, ograniczanie i kontrola ryzyka, sprawozdawczość wewnętrzna 07.05.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
37 Procedura wdrażania nowych produktów finansowych w banku po zmianach w zarządzaniu płynnością (Rekomendacja P) 08.05.2015 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
38 Zarządzanie relacjami z klientem Banku – etap tworzenia oferty produktowej, wdrażanie nowych produktów, etap pozyskiwania klientów, współpracy z klientami, rozpatrywania skarg oraz podejście do rozwiązywania sporów - zgodnie z wymaganiami KNF i BION 12.05.2015 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
39 Praktyczne doświadczenia w zakresie stosowania przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego dla windykacji wierzytelności bankowych 14-15 05.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
40 KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych - cz.2 z 3 18-20 05.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
41 Ochrona danych osobowych w banku i tajemnica bankowa – obowiązki doradcy klienta, typowe skargi klientów i zarzuty organów nadzorczych 18.05.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
42 Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzglednieniem Ustawy o Usługach Płatniczych. Praktyczna realizacja przekazów za pośrednictwem Systemu „Przekazy”. Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur 25.05.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
Czerwiec
43 Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku 04-05 06.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
44 KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych - cz.3 z 3 15-17 06.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
45 Ocena zdolności kredytowej JST - warsztaty praktyczne - stan prawny 2015 oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury 15-16 06.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
46 Zarządzanie płynnością banku zgodnie z Rozp. UE nr 575/2013, Rekomendacją P i BION – nowe procedury i plany awaryjne w 2015 roku 16.06.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
47 Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku 25-26 06.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies