Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
Grudzień
1 Najważniejsze elementy ryzyka, na które należy zwrócić uwagę w ocenie wniosków o kredyty gospodarcze (zalecenia KNF) 01.12.2014 Wrocław Kredyty zapisz się
2 WARSZTATY "Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D" 01-02 12.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
3 Nowa upadłość konsumencka 03.12.2014 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
4 Instrumenty finansowe 04-05 12.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
5 Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego 04-05 12.2014 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
6 Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki 04-05 12.2014 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
7 Zarządzanie ryzykiem płynności po wdrożeniu zapisów zaktualizowanej Rekomendacji P 10.12.2014 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
8 Kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny, ryzyko braku zgodności – wdrożenie zmian przepisów w 2014/2015. Nowe uregulowania wynikające z wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego, nowych przepisów prawnych i nadzorczych 11.12.2014 Wrocław Audyt i kontrola wewnętrzna zapisz się
9 Rachunki bankowe i depozyty terminowe (przegląd pod kątem nowelizacji przepisów prawnych i uregulowań regulatorów) 12-13 12.2014 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
10 Kredyty powiązane kapitałowo i personalnie 15-16 12.2014 Wrocław Kredyty zapisz się
11 Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym 17.12.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
12 Windykacja wierzytelności - sądowe postępowanie egzekucyjne w świetle najnowszych zmian przepisów prawnych 18-19 12.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
Styczeń 2015
13 Kasjer złotowo-walutowy (szkolenie intensywne) 08-09 01.2015 Wrocław Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
14 Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego 08-09 01.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
15 Warsztaty z płynności - Nowa Rekomendcja P 12-13 01.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
16 Nowa upadłość konsumencka 12.01.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
17 Podatki w BS 2015. Zmiany przepisów. Aktualne zagadnienia kontrowersyjne i interpretacje. 14.01.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
18 Rekomendacja U - nowe wyzwania dla banku w 2015 w zakresie bancassurance 16.01.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
19 Analiza wniosku kredytowego wg obowiazujacych standardów - analiza ilościowa i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - sesja 1z2 19-20 01.2015 Katowice Kredyty zapisz się
20 Zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych w 2015 roku – obowiązki Banku Spółdzielczego, nowa rola i zadania ABI 21.01.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
21 Upadłość konsumencka 22-23 01.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
22 KREDYTY HIPOTECZNE W PRAKTYCE – na przykładzie kredytu mieszkaniowego „MÓJ DOM” - udzielanie kredytu krok po kroku 23.01.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
23 Zasady budowy planu finansowego w Banku Spółdzielczym 23.01.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
24 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle uregulowań przepisów krajowych i unijnych z uwzględnieniem interpretacji GIIF w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane sektora bankowego 24.01.2015 na zamówienie BS Uregulowania prawne zapisz się
25 Ograniczanie ryzyka kredytowego przez Komitet Kredytowy w Banku Spółdzielczym 26.01.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
26 Ochrona danych osobowych – wymagania prawne, techniczne i organizacyjne w obliczu zatwierdzenia IV pakietu deregulacji 26-27 01.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
27 Testy warunków skrajnych jako instrument w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w Banku Spółdzielczym 27-28 01.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
28 Planowanie strategiczne w Banku Spółdzielczym 30.01.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
Luty 2015
29 Kredyt konsumencki i hipoteczny, praktyczne podsumowanie problemów prawnych oraz prezentacja aktualnego stanowiska UOKiK w sprawie stwierdzonych licznych naruszeń w praktyce bankowej regulacji ustawy o kredycie konsumenckim. 02-03 02.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
30 Analiza i zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym 02-03 02.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
31 FUNDUSZE INWESTYCYJNE – czyli jak inwestować, aby skuteczniej budować wysoki wynik finansowy banku oraz skuteczniej konkurować z bankami komercyjnymi 03.02.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
32 Zasady udzielania kredytów preferencyjnych (nowe zasady w 2015r) dla gospodarstw rolnych 05-06 02.2015 Katowice Kredyty zapisz się
33 Planowanie strategiczne w Banku Spółdzielczym 05.02.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
34 Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem Ustawy o Usługach Płatniczych. Praktyczna realizacja przekazów za pośrednictwem Systemu „Przekazy”. Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur. 06.02.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
35 Analiza wniosku kredytowego wg obowiazujacych standardów - analiza ilościowa i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - sesja 2z2 09-10 02.2015 Katowice Kredyty zapisz się
36 FUNDUSZE INWESTYCYJNE – czyli jak inwestować, aby skuteczniej budować wysoki wynik finansowy banku oraz skuteczniej konkurować z bankami komercyjnymi 10.02.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
37 Zasady udzielania kredytów preferencyjnych (nowe zasady w 2015r) dla gospodarstw rolnych 12-13 02.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
38 Informacje z zakresu dużych zaangażowań sporządzanych na formularzach LE zgodnie z Rozporządzeniem CRR oraz przypomnienie zasad wykonywania sprawozdania NB300 na przykładach 13.02.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
39 Informacje z zakresu dużych zaangażowań sporządzanych na formularzach LE zgodnie z Rozporządzeniem CRR oraz przypomnienie zasad wykonywania sprawozdania NB300 na przykładach 14.02.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
40 Zasady budowy planu finansowego w Banku Spółdzielczym 19.02.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
41 Kasjer złotowo-walutowy (szkoleie intensywne) 19-20 02.2015 Katowice Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
42 Monitoring podmiotów gospodarczych - przy zastosowaniu komputera zgodny z obowiązującą metodologią i standardami Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylejskiej) oraz metodologią BPS 23-24 02.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
43 Zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych w 2015 roku – obowiązki Banku Spółdzielczego, nowa rola i zadania ABI” -  24 luty 2015 24.02.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies