Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
Kwiecień
1 Ryzyko operacyjne – zarządzanie ryzykiem w Banku Spółdzielczym nowe regulacje w powiązaniu z Rekomendacją D, analizą procesów, planowaniem ciągłości działania, oceną ryzyka IT 02.04.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
2 Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki 10.04.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
3 Ochrona danych osobowych w banku i tajemnica bankowa – obowiązki doradcy klienta, typowe skargi klientów i zarzuty organów nadzorczych 10.04.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
4 Szkolenie antynapadowe (z symulacją lub bez symulacji napadu) 11.04.2015 na zamówienie BS Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
5 Analiza wniosku kredytowego według obowiązujących standardów – analiza ilościowa i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - I część 13-14 04.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
6 NOWOŚĆ! FUNDUSZE INWESTYCYJNE – czyli jak inwestować, aby skuteczniej budować wysoki wynik finansowy banku oraz skuteczniej konkurować z bankami komercyjnymi 14.04.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
7 Szacowanie kapitału wewnętrznego w Banku Spółdzielczym (warsztaty komputerowe) 15.04.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
8 Całościowy proces wdrażania nowych produktów kredytowych i depozytowych, monitorowanie efektów sprzedaży (warsztaty komputerowe) 16-17 04.2015 Katowice Produkty bankowe zapisz się
9 NOWOŚĆ! Zarządzanie jakością danych w banku zgodnie z Rekomendacją D 16.04.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
10 Zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych w 2015 roku – obowiązki Banku Spółdzielczego, nowa rola i zadania ABI 17.04.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
11 Ocena zdolności kredytowej JST - warsztaty praktyczne - stan prawny 2015 oraz ocena zdolności kredytowej samorzadowych jednostek kultury 20-21 04.2015 Katowice Kredyty zapisz się
12 Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz przepisy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące kredytów dla osób fizycznych 20.04.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
13 Sprzedaż kredytów a ryzyko kredytowe 21.04.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
14 Monitoring podmiotów gospodarczych - przy zastosowaniu komputera zgodny z obowiązującą metodologią i standardami Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylejskiej) oraz metodologią BPS 22-23 04.2015 Katowice Kredyty zapisz się
15 NOWOŚĆ! Zasady zarządzania ryzykiem płynności finansowej po wdrożeniu zapisów zaktualizowanej Rekomendacji P 23.04.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
16 KREDYTY PREFERENCYJNE w nowej odsłonie na 2015r. 23.04.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
17 Kasjer złotowo-walutowy (kurs intensywny) 24-25 04.2015 Wrocław Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
18 KREDYTY PREFERENCYJNE w nowej odsłonie na 2015r. 24.04.2015 Katowice Kredyty zapisz się
19 Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego 27-28 04.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
20 KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych - cz.1 z 3 27-29 04.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
21 Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym – w świetle wymagań KNF (przygotowanie banku do kontroli kompleksowej KNF) 27.04.2015 Katowice Audyt i kontrola wewnętrzna zapisz się
22 Karty płatnicze w Zrzeszeniu BPS – z uwzględnieniem zmian w płatnościach internetowych obowiązujących od 01.02.2015 r. (Usługa 3D Secure) 28.04.2015 Katowice Produkty bankowe zapisz się
Maj
23 Analiza wniosku kredytowego wg obowiazujacych standardów - analiza ilościowa i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - 2 część 05-06 05.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
24 Analiza i zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym 07-08 05.2015 Katowice Analiza ryzyk bankowych zapisz się
25 Praktyka wdrożenia i funkcjonowania Rekomendacji U w Banku Spółdzielczym  – apetyt na ryzyko, pomiar, ocena, ograniczanie i kontrola ryzyka, sprawozdawczość wewnętrzna 07.05.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
26 Procedura wdrażania nowych produktów finansowych w banku po zmianach w zarządzaniu płynnością (Rekomendacja P) 08.05.2015 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
27 Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki 12.05.2015 Katowice Kredyty zapisz się
28 Zarządzanie relacjami z klientem Banku – etap tworzenia oferty produktowej, wdrażanie nowych produktów, etap pozyskiwania klientów, współpracy z klientami, rozpatrywania skarg oraz podejście do rozwiązywania sporów - zgodnie z wymaganiami KNF i BION 12.05.2015 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
29 Praktyczne doświadczenia w zakresie stosowania przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego dla windykacji wierzytelności bankowych 14-15 05.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
30 KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych - cz.2 z 3 18-20 05.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
31 Ochrona danych osobowych w banku i tajemnica bankowa – obowiązki doradcy klienta, typowe skargi klientów i zarzuty organów nadzorczych 18.05.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
32 Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzglednieniem Ustawy o Usługach Płatniczych. Praktyczna realizacja przekazów za pośrednictwem Systemu „Przekazy”. Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur 25.05.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
Czerwiec
33 Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku 04-05 06.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
34 KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych - cz.3 z 3 15-17 06.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
35 Ocena zdolności kredytowej JST - warsztaty praktyczne - stan prawny 2015 oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury 15-16 06.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
36 Zarządzanie płynnością banku zgodnie z Rozp. UE nr 575/2013, Rekomendacją P i BION – nowe procedury i plany awaryjne w 2015 roku 16.06.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
37 Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku 25-26 06.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies