Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
1 Szkolenia dla Rad Nadzorczych banku (stacjonarne lub wyjazdowe) na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
2 Zapobieganie procederowi prania pieniędzy na zamówienie BS Uregulowania prawne zapisz się
3 Szkolenie antynapadowe z symulacja napadu na zamówienie BS Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
Październik
4 NOWE. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – Środki trwałe. 12-13 10.2017 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
5 SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW KOMITETÓW AUDYTU LUB RAD NADZORCZYCH PEŁNIĄCYCH ROLĘ KOMITETU AUDYTU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM 17-18 10.2017 Wrocław Zarządzanie zapisz się
6 SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW KOMITETÓW AUDYTU LUB RAD NADZORCZYCH PEŁNIĄCYCH ROLĘ KOMITETU AUDYTU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM 18-19 10.2017 Katowice Zarządzanie zapisz się
7 Hipoteka w praktyce bankowej - Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki. 19-20 10.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
8 Restrukturyzacja finansowa kredytobiorcy – przedsiębiorców i gospodarstw rolnych 20.10.2017 na zamówienie Banku Analiza ryzyk bankowych zapisz się
9 1) Szkolenie dla RN i Zarządu (BS Żmigród) 2) Ochrona danych osobowych 21-22 10.2017 zamówione przez BS Zarządzanie zapisz się
10 Studium nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem – cz. 2 23-24 10.2017 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
11 Wybrane zagadnienia z prawa podatkowego (w tym zmiany w obowiązujących przepisach) 25.10.2017 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
12 Ryzyka w dziłalności banku - zagadnienia wybrane. Szkolenie dla kadry zarządzającej banku oraz absolwentów "Podyplomówki-Zarządzanie Ryzykiem w Banku". 25-26 10.2017 w uzgodnieniu Analiza ryzyk bankowych zapisz się
13 Optymalizacja podatkowa w zakresie zarządzania wierzytelnościami trudnymi na przykładzie udzielonego przez Bank kredytu 26.10.2017 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
14 FINREP – zarys zmian sprawozdawczości finansowej 28.10.2017 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
Listopad
15 Ocena zdolności kredytowej Klientów poprzez ocenę ilościową (sprawozdania, wskaźniki, BEP, szybka ocena) i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (wskaźniki z dyskontem) - zjazd 2 06-07 11.2017 Wrocław Kredyty zapisz się
16 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA (dla kandydatów na Gł. Księgowych i samodzielnych księgowych) - / 3 zjazdy / I Zjazd - 20.-22.09.2017; II Zjazd - 09.-11.10.2017; III Zjazd - 06.-08.11.2017 06-08 11.2017 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
17 Efektywna windykacja należności kredytowych (w tym restrukturyzacja) tak bez udziału sądu i komornika sądowego jak też w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym ze szczególnym uwzględnieniem wyjątkowo istotnych zmian w postępowaniu egzekucyjnym, które obowiąz 07.11.2017 Katowice Kredyty zapisz się
18 Praktyczne aspekty przygotowania przez Bank Spółdzielczy pism przedsądowych, a następnie pism procesowych w toku postępowania sądowego a także pism w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym 13.11.2017 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
19 Zasady prowadzenia rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z organami egzekucyjnymi, przy jednoczesnym przedstawieniu nowych zasad prowadzenia rachunków bankowych 14.11.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
20 Przegląd zarządczy związany z wdrożeniem Rekomendacji H - KNF 15.11.2017 Wrocław Zarządzanie zapisz się
21 Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego 16-17 11.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
22 Przegląd zarządczy procedur w banku spółdzielczym 17.11.2017 Katowice Zarządzanie zapisz się
23 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 18.11.2017 zamówione przez BS Uregulowania prawne zapisz się
24 T-1: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Banku Spółdzielczym – prawne obowiązki banków i pracowników T-2: Ochrona danych osobowych i tajemnica bankowa 18.11.2017 zamówione przez BS Uregulowania prawne zapisz się
25 Ochrona danych osobowych – wdrożenie i stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 18.11.2017 zamówione przez BS Uregulowania prawne zapisz się
26 "Nowa ustawa” o kredycie hipotecznym. PRAKTYCZNE ASPEKTY udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle „nowej ustawy” - szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A. 24.11.2017 Katowice Kredyty zapisz się
27 FINREP – zarys zmian sprawozdawczości finansowej 25.11.2017 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
28 Przegląd zarządczy procedur w banku spółdzielczym 27.11.2017 Wrocław Zarządzanie zapisz się
29 Analiza finansowa klientów instytucjonalnych -ocena wiarygodności kredytowej, warsztaty praktyczne na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych 30.11-01.12 2017 Wrocław Kredyty zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies