Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
1 Szkolenia dla Rad Nadzorczych banku (stacjonarne lub wyjazdowe) na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
2 Zapobieganie procederowi prania pieniędzy na zamówienie BS Uregulowania prawne zapisz się
3 Szkolenie antynapadowe z symulacja napadu na zamówienie BS Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
Listopad
4 Organizacja pracy własnej - zarządzanie czasem 16.11.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
5 Inwentaryzacja w banku - przygotowanie do bilansu 16.11.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
6 Polityka braku zgodności i komórka ds. ryzyka braku zgodności w 2015-2016  roku. Regulacje dostosowane do nowej metodyki BION, zmian przepisów prawa, Zasad Ładu Korporacyjnego 16.11.2015 Katowice Analiza ryzyk bankowych zapisz się
7 Organizacja pracy własnej - zarządzanie czasem 17.11.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
8 Zarządzanie, wycena i monitoring zabezpieczeń 19-20 11.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
9 Analiza i weryfikacja treści operatu szacunkowego 19-20 11.2015 Katowice Kredyty zapisz się
10 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle uregulowań przepisów krajowych i unijnych z uwzględnieniem interpretacji GIIF w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane sektora bankowego 20.11.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
11 Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem ustawy o usługach płatniczych oraz innych unijnych aktów prawnych. Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur zagranicznych. Sprawozdawczość zgodna z rozp.MF z dn.15.10.2014 w zakresie przek. dewiz. 23.11.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
12 Nadużycia na szkodę elektronicznych instrumentów płatniczych 24.11.2015 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
13 Funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 24.11.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
14 Windykacja i restrukturyzacja zadłuzenia kredytowego w świetle zmian do Ustawy - Prawo bankowe 24-25 11.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
15 Funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 25.11.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
16 Kasjer złotowo-walutowy (szkolenie intensywne) 26-27 11.2015 Wrocław Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
17 Zasady zarządzanie ryzykiem płynności finansowej po wdrożeniu zapisów Rozporządzenia CRR i Rozporządzenia Delegowanego oraz zaktualizowanej Rekomendacji P 27-29 11.2015 na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
18 Fundusze własne banku, łączna kwota ekspozycji na ryzyko 28.11.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
19 Wybrane instrumenty wsparcia z Funduszy UE na lata 2014-2020 30.11.2015 Katowice Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
Grudzień
20 Inwentaryzacja w banku - przygotowanie do bilansu 01.12.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
21 Wybrane instrumenty wsparcia z Funduszy UE na lata 2014-2020 01.12.2015 Wrocław Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
22 Najtrudniejsze zagadnienia podatkowe w BS (VAT, PDOP, PDOF) 01.12.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
23 Kredyty obrotowe - prosprzedażowe szkolenia kredytowe dla pracowników sprzedających produkty kredytowe dla przedsiębiorców (szkolenie 1 – dniowe z cyklu trzech szkoleń) 02.12.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
24 Najtrudniejsze zagadnienia podatkowe w BS (VAT, PDOP, PDOF) 02.12.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
25 Kredyty inwestycyjne - prosprzedażowe szkolenia kredytowe dla pracowników sprzedających produkty kredytowe dla przedsiębiorców (szkolenie 1 – dniowe z cyklu trzech szkoleń) 03.12.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
26 Prawne formy zabezpieczenia kredytow - prosprzedażowe szkolenia kredytowe dla pracowników sprzedających produkty kredytowe dla przedsiębiorców (szkolenie 1 – dniowe z cyklu trzech szkoleń) 04.12.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
27 Przegląd zarządczy regulacji wewnętrznych w 2015/2016 roku. Strategie, polityki, zmiany w regulacjach wewnętrznych uwzględniające nowe przepisy oraz BION  04.12.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
28 Sprawozdawczość - temat w uzgodnieniu ( najbardziej aktualny ) 05.12.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
29 Windykacja i restrukturyzacja zadłuzenia kredytowego w świetle zmian do Ustawy - Prawo bankowe 08-09 12.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
30 Kreatywna rachunkowość identyfikacja oraz interpretacja poszczególnych przypadków na przykładach praktycznych (dla pracowników działów kredytowych - warsztaty komputerowe) 09-10 12.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
31 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle uregulowań przepisów krajowych i unijnych z uwzględnieniem interpretacji GIIF w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane sektora bankowego 11.12.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
32 Ryzyko kredytowe w Banku. Zarządzanie portfelem kredytowym 14.12.2015 Katowice Kredyty zapisz się
33 Ryzyko kredytowe w Banku. Zarządzanie produktami kredytowymi na działalność gospodarczą 15.12.2015 Katowice Kredyty zapisz się
34 Przegląd zarządczy regulacji wewnętrznych w 2015/2016 roku. Strategie, polityki, zmiany w regulacjach wewnętrznych uwzględniające nowe przepisy oraz BION  17.12.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
35 Wierzytelności trudne 17.12.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies