Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
1 Szkolenia dla Rad Nadzorczych banku (stacjonarne lub wyjazdowe) na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
2 Zapobieganie procederowi prania pieniędzy na zamówienie BS Uregulowania prawne zapisz się
3 Szkolenie antynapadowe z symulacja napadu na zamówienie BS Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
Sierpień
4 Ocena zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej klientów prowadzących księgowość pełną i uproszczoną, warsztaty praktyczne z analizy finansowej na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych 24-25 08.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
5 Rynek kapitałowy i pieniężny 24.08.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
6 Jak zwiększyć efektywność działania i zaangażowania pracowników BS? 24.08.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
7 Jak zwiększyć efektywność działania i zaangażowanie pracowników BS? 25.08.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
8 Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku 27-28 08.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
9 Analiza i weryfikacja treści operatu szacunkowego 27-28 08.2015 Katowice Kredyty zapisz się
Wrzesień
10 Uznanie regulacji prawnych BTE za niezgodne z konstytucją w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sygn. P 45/12 z dn. 14. 04. 2015 r. a dostępne narzędzia prawne dla Banków w dochodzeniu roszczeń przed sądem albo z wyłączeniem z drogi sądowej 02.09.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
11 Uznanie regulacji prawnych BTE za niezgodne z konstytucją w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sygn. P 45/12 z dn. 14. 04. 2015 r. a dostępne narzędzia prawne dla Banków w dochodzeniu roszczeń przed sądem albo z wyłączeniem z drogi sądowej 03.09.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
12 Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 03-04 09.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
13 Weksel w praktyce bankowej /po zmianach prawa bankowego/ 07.09.2015 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
14 Weksel w praktyce bankowej /po zmianach prawa bankowego/ 08.09.2015 Katowice Produkty bankowe zapisz się
15 Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej – zasady zarządzania 08.09.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
16 Zasady zarządzania ryzykiem płynności finansowej po wdrożeniu zapisów Rozporządzenia CRR i Rozporządzenia Delegowanego oraz zaktualizowanej Rekomendacji P 09.09.2015 na zamówienie BS Analiza ryzyk bankowych zapisz się
17 Skuteczny marketing i promocja Banku Spółdzielczego w warunkach konkurencji 10-11 09.2015 Katowice Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
18 Rachunki bankowe i depozyty terminowe (przegląd pod katem nowelizacji przepisów prawnych i uregulowań regulatorów) 11-12 09.2015 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
19 Rola Rady Nadzorczej w systemie zarządzania ryzykiem w banku w oparciu o zapisy znowelizowanej Rekomendacji D i Rekomendacji P 11-12 09.2015 w trakcie ustaleń Analiza ryzyk bankowych zapisz się
20 Rynek Kapitałowy i Pieniężny - możliwości inwestycyjne, instrumenty oraz ich analiza 14.09.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
21 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle uregulowań przepisów krajowych i unijnych z uwzględnieniem interpretacji GIIF w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane sektora bankowego 14.09.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
22 Skutki podatkowe nabycia i sprzedaży aktywów przez BS, w tym aktywów przejętych od dłużników (VAT, CIT, podatek od nieruchomości) 14.09.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
23 Skutki podatkowe nabycia i sprzedaży aktywów przez BS, w tym aktywów przejętych od dłużników (VAT, CIT, podatek od nieruchomości) 15.09.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
24 ANALIZA WNIOSKU KREDYTOWEGO według obowiazujacych standardów - analiza ilościowa i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - sesja I 15-16 09.2015 Katowice Kredyty zapisz się
25 Analiza i weryfikacja treści operatu szacunkowego 17-18 09.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
26 Instrumenty finansowe (dla pracowników księgowości) 21-22 09.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
27 Ochrona danych osobowych w banku i tajemnica bankowa – obowiązki doradcy klienta, typowe skargi klientów i zarzuty organów nadzorczych 23.09.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
28 Kasjer złotowo-walutowy (szkolenie intensywne) 24-25 09.2015 Wrocław Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
29 Sprawozdawczość - dokładny temat w uzgodnieniu 26.09.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
30 Prawo zamówień publicznych w praktyce Banku Spółdzielczego - stan prawny 2015r. 28-29 09.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
31 Ochrona danych osobowych w banku i tajemnica bankowa – obowiązki doradcy klienta, typowe skargi klientów i zarzuty organów nadzorczych 30.09.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
Październik
32 Prawo zamówień publicznych w praktyce Banku Spółdzielczego - stan prawny 2015r. 01-02 10.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
33 Sprawozdawczość - dokładny temat w uzgodnieniu 03.10.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
34 Ryzyko w świadczeniu usług drogą elektroniczną - bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej 05-06 10.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
35 Rynek Kapitałowy i Pieniężny - możliwości inwestycyjne, instrumenty oraz ich analiza 05.10.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
36 Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem ustawy o usługach płatniczych oraz innych unijnych aktów prawnych. Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur zagranicznych. Sprawozdawczość zgodna z rozp.MF z dn.15.10.2014 w zakresie przek. dewiz. 05.10.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
37 Weryfikacja roczna procedur w zakresie zarządzania ryzykami oraz adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym 05-06 10.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
38 ANALIZA WNIOSKU KREDYTOWEGO według obowiązujacych standardów - analiza ilościowa i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - sesja II 06-07 10.2015 Katowice Kredyty zapisz się
39 Ocena zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej klientów prowadzących księgowość pełną i uproszczoną, warsztaty praktyczne z analizy finansowej na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych 07-08 10.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
40 Rekomendacja W – Zarządzanie ryzykiem modeli 07.10.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
41 Jednostki mikro – zmiany ustawy o rachunkowości, uproszczona sprawozdawczość i ocena ryzyka kredytowego 09.10.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
42 Jakie zaproponować produkty i jak ocenić zdolność kredytową przedsiebiorców nie prowadzących pełnych ksiąg rachunkowych? 09-10 10.2015 Katowice Kredyty zapisz się
43 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle uregulowań przepisów krajowych i unijnych z uwzględnieniem interpretacji GIIF w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane sektora bankowego 12.10.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
44 Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem ustawy o usługach płatniczych oraz innych unijnych aktów prawnych. Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur zagranicznych. Sprawozdawczość zgodna z rozp.MF z dn.15.10.2014 w zakresie przek. dewiz. 12.10.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
45 Kompleksowe działania, które powinien podjąć BS w związku z utratą prawa do wystawiania BTE, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zasad zabezpieczenia wekslowego 14.10.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
46 Planowanie, budżetowanie i controlling w firmie (dla analityków kredytowych BS) 15-16 10.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
47 Analiza i weryfikacja treści operatu szacunkowego 15-16 10.2015 Katowice Kredyty zapisz się
48 Przygotowanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego do podjęcia decyzji w sprawie Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS) 19.10.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
49 Kompleksowe działania, które powinien podjąć BS w związku z utratą prawa do wystawiania BTE, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zasad zabezpieczenia wekslowego 20.10.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
50 PRAWO PRACY - najistotniejsze zagadnienia 21.10.2015 Wrocław Kadry zapisz się
51 Kasjer złotowo-walutowy (szkolenie intensywne) 22-23 10.2015 Wrocław Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
52 Ocena zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej klientów prowadzących księgowość pełną i uproszczoną, warsztaty praktyczne z analizy finansowej na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych 26-27 10.2015 Katowice Kredyty zapisz się
53 Zasady zarządzania ryzykiem płynności finansowej po wdrożeniu zapisów Rozporządzenia CRR i Rozporządzenia Delegowanego oraz zaktualizowanej Rekomendacji P 29.10.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
54 Weryfikacja roczna procedur w zakresie zarządzania ryzykami oraz adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym 29-30 10.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
Listopad
55 Przygotowanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego do podjęcia decyzji w sprawie Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS) 24.11.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies