Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
1 Szkolenia dla Rad Nadzorczych banku (stacjonarne lub wyjazdowe) na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
2 Zapobieganie procederowi prania pieniędzy na zamówienie BS Uregulowania prawne zapisz się
3 Szkolenie antynapadowe z symulacja napadu na zamówienie BS Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
Październik
4 Podsumowanie zmian wprowadzonych do sprawozdawczości finansowej, ostrożnościowej i monetarnej Banku w roku 2015r. 03.10.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
5 Ryzyko w świadczeniu usług drogą elektroniczną - bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej 05-06 10.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
6 Rynek Kapitałowy i Pieniężny - możliwości inwestycyjne, instrumenty oraz ich analiza 05.10.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
7 System kontroli wewnętrznej w 2015/2016. Zmiany w organizacji kontroli i regulaminie kontroli wewnętrznej dostosowujące do Zasad Ładu Korporacyjnego i BION 05.10.2015 Katowice Audyt i kontrola wewnętrzna zapisz się
8 Weryfikacja roczna procedur w zakresie zarządzania ryzykami oraz adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym 05-06 10.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
9 ANALIZA WNIOSKU KREDYTOWEGO według obowiązujacych standardów - analiza ilościowa i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - sesja II 06-07 10.2015 Katowice Kredyty zapisz się
10 Ocena zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej klientów prowadzących księgowość pełną i uproszczoną, warsztaty praktyczne z analizy finansowej na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych 07-08 10.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
11 Rekomendacja W – Zarządzanie ryzykiem modeli 07.10.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
12 Bankowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji – realizacja zadań Obszaru Bezpieczeństwa Środowiska Teleinformatycznego. Nadzór, realizacja kontroli wewnętrznej (sprawdzeń) wynikających ze zmian w Ustawie o ochronie danych osobowych, a także Rekomendacji 07-08 10.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
13 Skuteczny marketing i promocja Banku Spółdzielczego w warunkach konkurencji 08-09 10.2015 Katowice Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
14 Jednostki mikro – zmiany ustawy o rachunkowości, uproszczona sprawozdawczość i ocena ryzyka kredytowego 09.10.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
15 Jakie zaproponować produkty i jak ocenić zdolność kredytową przedsiebiorców nie prowadzących pełnych ksiąg rachunkowych? 09-10 10.2015 Katowice Kredyty zapisz się
16 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle uregulowań przepisów krajowych i unijnych z uwzględnieniem interpretacji GIIF w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane sektora bankowego 10.10.2015 Kożuchów Uregulowania prawne zapisz się
17 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle uregulowań przepisów krajowych i unijnych z uwzględnieniem interpretacji GIIF w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane sektora bankowego 12.10.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
18 Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem ustawy o usługach płatniczych oraz innych unijnych aktów prawnych. Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur zagranicznych. Sprawozdawczość zgodna z rozp.MF z dn.15.10.2014 w zakresie przek. dewiz. 12.10.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
19 Zasady kwalifikacji i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w banku spółdzielczym 13.10.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
20 Kompleksowe działania, które powinien podjąć BS w związku z utratą prawa do wystawiania BTE, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zasad zabezpieczenia wekslowego 14.10.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
21 Planowanie, budżetowanie i controlling w firmie (dla analityków kredytowych BS) 15-16 10.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
22 Analiza i weryfikacja treści operatu szacunkowego 15-16 10.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
23 Przygotowanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego do podjęcia decyzji w sprawie Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS) 19.10.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
24 Kompleksowe działania, które powinien podjąć BS w związku z utratą prawa do wystawiania BTE, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zasad zabezpieczenia wekslowego 20.10.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
25 PRAWO PRACY - najistotniejsze zagadnienia 21.10.2015 Wrocław Kadry zapisz się
26 Kasjer złotowo-walutowy (szkolenie intensywne) 22-23 10.2015 Katowice Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
27 Polityka braku zgodności i komórka ds. ryzyka braku zgodności w 2015-2016  roku. Regulacje dostosowane do nowej metodyki BION, zmian przepisów prawa, Zasad Ładu Korporacyjnego 22.10.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
28 Skuteczny marketing i promocja Banku Spółdzielczego w warunkach konkurencji 22-23 10.2015 Wrocław Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
29 Zasady zarządzania ryzykiem płynności finansowej po wdrożeniu zapisów Rozporządzenia CRR i Rozporządzenia Delegowanego oraz zaktualizowanej Rekomendacji P - szkolenie dla Głównych Księgowych 22-24 10.2015 Lądek Zdrój Analiza ryzyk bankowych zapisz się
30 Ocena zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej klientów prowadzących księgowość pełną i uproszczoną, warsztaty praktyczne z analizy finansowej na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych 26-27 10.2015 Katowice Kredyty zapisz się
31 Zasady zarządzania ryzykiem płynności finansowej po wdrożeniu zapisów Rozporządzenia CRR i Rozporządzenia Delegowanego oraz zaktualizowanej Rekomendacji P 29.10.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
Listopad
32 Weryfikacja roczna procedur w zakresie zarządzania ryzykami oraz adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym 03-04 11.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
33 MONITORING PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH zgodny z obowiązującą metodologią i standardami Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylejskiej) oraz metodologią BPS - warsztaty przy zastosowaniu komputera 03-04 11.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
34 Warunki niestandardowe przy kredytowaniu osób fizycznych - przykłady 05.11.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
35 Warunki niestandardowe przy kredytowaniu osób fizycznych - przykłady 06.11.2015 Katowice Kredyty zapisz się
36 Realizacja zajęć komorniczych na rachunkach bankowych oraz problematyka rachunków z uwzględnieniem rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku 07.11.2015 na zamówienie BS Uregulowania prawne zapisz się
37 Bankowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji – realizacja zadań Obszaru Bezpieczeństwa Środowiska Teleinformatycznego. Nadzór, realizacja kontroli wewnętrznej (sprawdzeń) wynikających ze zmian w Ustawie o ochronie danych osobowych, a także Rekomendacji 12-13 11.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
38 Polityka braku zgodności i komórka ds. ryzyka braku zgodności w 2015-2016  roku. Regulacje dostosowane do nowej metodyki BION, zmian przepisów prawa, Zasad Ładu Korporacyjnego 16.11.2015 Katowice Analiza ryzyk bankowych zapisz się
39 Zarządzanie, wycena i monitoring zabezpieczeń 19-20 11.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
40 Jak skutecznie wprowadzać i wykorzystywać systemy ocen pracowniczych celem efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi 19-20 11.2015 Wrocław Kadry zapisz się
41 Analiza i weryfikacja treści operatu szacunkowego 19-20 11.2015 Katowice Kredyty zapisz się
42 Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem ustawy o usługach płatniczych oraz innych unijnych aktów prawnych. Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur zagranicznych. Sprawozdawczość zgodna z rozp.MF z dn.15.10.2014 w zakresie przek. dewiz. 23.11.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
43 Przygotowanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego do podjęcia decyzji w sprawie Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS) 24.11.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
44 Kasjer złotowo-walutowy (szkolenie intensywne) 26-27 11.2015 Wrocław Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
45 Sprawozdawczość - temat w uzgodnieniu 28.11.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies