Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
Listopad
1 Zarządzanie kapitałami i proces ICAAP po wdrożeniu nowych przepisów prawnych i nadzorczych. Zmiana przepisów Ustawy Prawo bankowe, wpływ Rozporządzenia UE nr 575/2013 UE, nowego ITS-COREP, wymagania metodyki BION 03.11.2014 Katowice Zarządzanie zapisz się
2 Rekomendacje dot. bezpieczeństwa płatności internetowych zgodnie z pismem KNF z dn.8 maja 2014 - produkty bankowości elektronicznej, a wdrożenie zasad bezpieczeństwa w zakresie usług płatniczych banku 04.11.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
3 WARSZTATY "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w Bankach Spółdzielczych zgodnie z wymaganiami Rekomendacji D" 06-07 11.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
4 Kasjer złotowo-walutowy (kurs intensywny) 06-07 11.2014 Katowice Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
5 Weryfikacja roczna procedur 07.11.2014 Katowice Zarządzanie zapisz się
6 Fundusze własne banku, łączna kwota ekspozycji na ryzyko i wyznaczanie współczynników kapitałowych - powtórzenie wiadomości z zakresu CRR i CRDIV oraz wstępne omówienie znowelizowanej Uchwały nr 40/2014 Zarządu NBP 08.11.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
7 KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych - cz.1 z 3 12-14 11.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
8 Kredyty hipoteczne w praktyce - na przykładzie kredytu mieszkaniowego "Mój Dom" 15.11.2014 Wrocław Kredyty zapisz się
9 Podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług w praktyce - cz.3 z 3 18-19 11.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
10 Kasjer złotowo-walutowy (kurs intensywny) 20-21 11.2014 Wrocław Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
11 Weryfikacja roczna procedur 21.11.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
12 Podatki dochodowe w BS - Zagadnienia kontrowersyjne, aktualne interpretacje. Zmiany na 2015. Podatek VAT w BS - Zwolnienie z VAT, zmiany w VAT na 2015 21.11.2014 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
13 Zarządzanie kapitałami i proces ICAAP po wdrożeniu nowych przepisów prawnych i nadzorczych. Zmiana przepisów Ustawy Prawo bankowe, wpływ Rozporządzenia UE nr 575/2013 UE, nowego ITS-COREP, wymagania metodyki BION 26.11.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
14 Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych mikroprzedsiębiorców - komputerowe warsztaty kredytowe 26-27 11.2014 Wrocław Kredyty zapisz się
15 Fundusze własne banku, łączna kwota ekspozycji na ryzyko i wyznaczanie współczynników kapitałowych - powtórzenie wiadomości z zakresu CRR i CRDIV oraz wstępne omówienie znowelizowanej Uchwały nr 40/2014 Zarządu NBP 29.11.2014 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
Grudzień
16 Najważniejsze elementy ryzyka, na które należy zwrócić uwagę w ocenie wniosków o kredyty gospodarcze (zalecenia KNF) 01.12.2014 Wrocław Kredyty zapisz się
17 WARSZTATY "Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D" 01-02 12.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
18 Nowa upadłość konsumencka 03.12.2014 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
19 Instrumenty finansowe 04-05 12.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
20 Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego 04-05 12.2014 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
21 Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki 04-05 12.2014 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
22 Zarządzanie ryzykiem płynności po wdrożeniu zapisów zaktualizowanej Rekomendacji P 10.12.2014 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
23 Kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny, ryzyko braku zgodności – wdrożenie zmian przepisów w 2014/2015. Nowe uregulowania wynikające z wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego, nowych przepisów prawnych i nadzorczych 11.12.2014 Wrocław Audyt i kontrola wewnętrzna zapisz się
24 Rachunki bankowe i depozyty terminowe (przegląd pod kątem nowelizacji przepisów prawnych i uregulowań regulatorów) 12-13 12.2014 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
25 Kredyty powiązane kapitałowo i personalnie 15-16 12.2014 Wrocław Kredyty zapisz się
26 Windykacja wierzytelności - sądowe postępowanie egzekucyjne w świetle najnowszych zmian przepisów prawnych 18-19 12.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies