Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
1 Szkolenia dla Rad Nadzorczych banku (stacjonarne lub wyjazdowe) na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
2 Zapobieganie procederowi prania pieniędzy na zamówienie BS Uregulowania prawne zapisz się
3 Szkolenie antynapadowe z symulacja napadu na zamówienie BS Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
Październik
4 Polityka wynagradzania oraz zasady oceny rękojmi należytego wykonania obowiązków w świetle zmian przepisów ustawy Prawo bankowe. 06.10.2016 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
5 Polityka wynagradzania oraz zasady oceny rękojmi należytego wykonania obowiązków w świetle zmian przepisów ustawy Prawo bankowe. 07.10.2016 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
6 Zasady zarządzania ryzykiem płynności finansowej po wdrożeniu zapisów rozporządzenia CRR i rozporządzenia delegowanego oraz zaktualizowanej rekomendacji P 08.10.2016 na zamówienie banku Analiza ryzyk bankowych zapisz się
7 Kredyty dla konsumentów zgodnie z Ustawa o Kredycie Konsumenckim i Rekomendacją T 10-11 10.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
8 Windykacja wierzytelności - sądowe postępowanie egzekucyjne, zmiany wynikające z szerokiej nowelizacji wchodzącej w życie w dniu 8 września 2016r. 13-14 10.2016 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
9 Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych z praktycznymi warsztatami. 14-15 10.2016 Katowice Kredyty zapisz się
10 Zmiany sprawozdań finansowych firm od roku 2016 (dla kredytów ) 20-21 10.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
11 Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych, zmiany przepisów od 01.01.2015r., zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki. WARSZTATY PRAKTYCZNE – ćwiczenia (analiza przypadku) 20-21 10.2016 Katowice Kredyty zapisz się
12 1). Zmiany w obowiązujących przepisach prawa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych w 2016r. 2). Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 29 sierpnia 1998r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz.613 z późn. zm.): 20-21 10.2016 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
13 Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych 21.10.2016 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
14 Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej z uwzględnieniem najnowszych interpretacji przepisów oraz uwag pokontrolnych GIIF i KNF 21.10.2016 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
15 Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych 22.10.2016 na zamówienie banku Uregulowania prawne zapisz się
16 Bankowa analiza finansowa małej firmy oraz identyfikacja i ocena ryzyka kredytowego 24-25 10.2016 Katowice Kredyty zapisz się
17 1. Zmiany w obowiązujących przepisach prawa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych w 2016r. 2. Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 29 sierpnia 1998r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz.613 z późn. zm.): 25.10.2016 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
18 Kreatywna rachunkowość firm (dla kredytów) 26-27 10.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
19 Skuteczne kierunki windykacji z uwzględnieniem windykacji bez udziału organów sądowych i egzekucyjnych a następnie przedstawienie kierunków restrukturyzacji, które Bank jest zobowiązany przedstawić na żądanie kredytobiorcy w świetle zmian w Prawie bankowy 28-29 10.2016 na zamówienie banku Uregulowania prawne zapisz się
Listopad
20 Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku w świetle najnowszych zmian prawnych. 03-04 11.2016 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
21 Weryfikacja roczna procedur w zakresie zarządzania ryzykiem istotnym oraz adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym 03-04 11.2016 Katowice Analiza ryzyk bankowych zapisz się
22 MONREP – zarys nowej sprawozdawczości monetarnej 05.11.2016 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
23 Studia Podyplomowe - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM w BANKU ( zjazd-1 ) 05-06 11.2016 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
24 Ocena zdolności kredytowej Klientów poprzez ocenę ilościową (sprawozdania, wskaźniki, BEP, szybka ocena) i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (wskaźniki z dyskontem)” - zjazd 1 07-08 11.2016 Katowice Kredyty zapisz się
25 Ocena zdolności prawnej (status, wymagane dokumenty, zasady reprezentacji) oraz zasady odpowiedzialności materialnej w przypadku zawarcia umowy kredytowej) podmiotów zawierających umowy z bankiem Spółdzielczym 15.11.2016 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
26 Ocena zdolności prawnej (status, wymagane dokumenty, zasady reprezentacji) oraz zasady odpowiedzialności materialnej w przypadku zawarcia umowy kredytowej) podmiotów zawierających umowy z bankiem Spółdzielczym 16.11.2016 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
27 Ocena ryzyka finansowania przez Bank projektów deweloperskich - metodyka, monitoring, obowiązki banku i dewelopera, wypłaty z Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych a spłata kredytu 16.11.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
28 Kasjer złotowo-walutowy (szkolenie intensywne) 17-18 11.2016 Wrocław Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
29 Ocena zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej klientów prowadzących księgowość pełną i uproszczoną, warsztaty praktyczne z analizy finansowej na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych 18-19 11.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
30 KURS RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ (dla kandydatów na Głównych Księgowych) - / 3 zjazdy / - I Z jazd – 21-23.11.2016; 21-23 11.2016 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
31 Kredyty dla konsumentów zgodnie z Ustawa o Kredycie Konsumenckim i Rekomendacją T 21-22 11.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
32 Kredyty dla konsumentów zgodnie z Ustawa o Kredycie Konsumenckim i Rekomendacją T 23-24 11.2016 Katowice Kredyty zapisz się
33 Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki. 24-25 11.2016 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
34 "Pranie brudnych pieniędzy" w banku, środki bezpieczeństwa finansowego - identyfikacja i weryfikacja klienta w oparciu o nowe dowody, rejestracja transakcji. 26.11.2016 na zamówienie banku Uregulowania prawne zapisz się
35 Weryfikacja roczna procedur w zakresie zarządzania ryzykiem istotnym oraz adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym 28-29 11.2016 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
36 Ocena ryzyka finansowania przez Bank projektów deweloperskich - metodyka, monitoring, obowiązki banku i dewelopera, wypłaty z Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych a spłata kredytu 30.11.2016 Katowice Kredyty zapisz się
37 Ocena zdolności kredytowej Klientów poprzez ocenę ilościową (sprawozdania, wskaźniki, BEP, szybka ocena) i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (wskaźniki z dyskontem)” - zjazd 2 30.11-01.12 2016 Katowice Kredyty zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies