Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
1 Szkolenia dla Rad Nadzorczych banku (stacjonarne lub wyjazdowe) na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
2 Zapobieganie procederowi prania pieniędzy na zamówienie BS Uregulowania prawne zapisz się
3 Szkolenie antynapadowe z symulacja napadu na zamówienie BS Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
Styczeń
4 Rekomendacja C zarządzanie kredytowym ryzykiem koncentracji w banku spółdzielczym 17.01.2017 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
5 Rekomendacja C zarządzanie kredytowym ryzykiem koncentracji w banku spółdzielczym 18.01.2017 Katowice Analiza ryzyk bankowych zapisz się
6 Egzekucja z rachunków po zmianach 18.01.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
7 Jak najefektywniej wykorzystać social media marketing celem wzmocnienia wizerunku i dynamicznego rozwoju Banku Spółdzielczego 19-20 01.2017 Wrocław Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
8 Kasjer złotowo-walutowy (szkolenie intensywne) 19-20 01.2017 Katowice Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
9 Egzekucja z rachunków po zmianach 20.01.2017 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
10 Studia Podyplome - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM w BANKU ( zjazd-4 ) 21-22 01.2017 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
11 Ocena ryzyka finansowania przez bank projektów deweloperskich 23.01.2017 Katowice Kredyty zapisz się
12 1). Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017r. oraz 2). Zamknięcie 2016r. dla potrzeb ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wykonania przez bank obowiązków jako płatnika pod 23-24 01.2017 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
13 Jak najefektywniej wykorzystać social media marketing celem wzmocnienia wizerunku i dynamicznego rozwoju Banku Spółdzielczego 23-24 01.2017 Katowice Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
14 1). Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017r. oraz 2). Zamknięcie 2016r. dla potrzeb ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wykonania przez bank obowiązków jako płatnika pod 25-26 01.2017 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
15 Studium nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem istotnym – cz.2 25-26 01.2017 Katowice Analiza ryzyk bankowych zapisz się
16 Prawo zamówień publicznych w praktyce Banku Spółdzielczego 25-26 01.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
17 Kredyt konsumencki i kredyt hipoteczny, praktyczne podsumowanie problemów prawnych. 26-27 01.2017 Wrocław Kredyty zapisz się
18 Zarządzanie ryzykiem kredytowym i kontrahenta (z uwzględnieniem procedur Systemu Ochrony) 30-31 01.2017 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
Luty
19 Ocena kwalifikacji oraz rękojmi należytego wykonania obowiązków na podstawie artykułu 22aa ustawy Prawo bankowe 01.02.2017 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
20 Przeciwdziałanie praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu 01.02.2017 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
21 Przeciwdziałanie praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu 02.02.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
22 Podstawowy rachunek płatniczy oraz usługa przeniesienia rachunku płatniczego do innego banku jako produkty obowiązkowe dla banku 02.02.2017 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
23 Przeciwdziałanie praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu 04.02.2017 Brzeg Uregulowania prawne zapisz się
24 Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych – Rozporządzenie UE nr 2016/679, przygotowanie Banku do nowych wymagań prawnych 06.02.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
25 Zarządzanie ryzykiem kredytowym i kontrahenta (z uwzględnieniem procedur Systemu Ochrony) 06-07 02.2017 Katowice Analiza ryzyk bankowych zapisz się
26 Podstawowy rachunek płatniczy oraz usługa przeniesienia rachunku płatniczego do innego banku jako produkty obowiązkowe dla banku 10.02.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
27 Studia Podyplome - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM w BANKU ( zjazd-5 ) 11-12 02.2017 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
28 Studium kredytowe dla banków spółdzielczych - Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorców prowadzących pełną sprawozdawczość finansową pod kątem oceny ryzyka kredytowego 15-16 02.2017 Wrocław Kredyty zapisz się
29 Studium nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem istotnym – cz.1 16-17 02.2017 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
30 Kredyt konsumencki i kredyt hipoteczny, praktyczne podsumowanie problemów prawnych. 16-17 02.2017 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
31 Ocena zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej klientów prowadzących księgowość pełną i uproszczoną, warsztaty praktyczne z analizy finansowej na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych 20-21 02.2017 Wrocław Kredyty zapisz się
32 Ocena kwalifikacji oraz rękojmi należytego wykonania obowiązków na podstawie artykułu 22aa ustawy Prawo bankowe 23.02.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
33 Obowiązki banku jako administratora danych osobowych w kontekście zmian prawnych z 2015 r.oraz największej reformy ochrony danych osobowych od 21 lat – rozporządzenia (UE) 2016/679 24.02.2017 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
34 Przypomnienie zasad rachunku funduszy własnych banku, łączna kwota ekspozycji na ryzyko, bufory kapitałowe oraz wyznaczanie współczynników kapitałowych - powtórzenie wiadomości 25.02.2017 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
35 Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego. 27-28 02.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies