Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
Styczeń
1 Nowa upadłość konsumencka 12.01.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
2 Podatki w BS 2015. Zmiany przepisów. Aktualne zagadnienia kontrowersyjne i interpretacje. 14.01.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
3 Rachunki bankowe i depozyty terminowe (przegląd pod kątem nowelizacji przepisów prawnych i uregulowań regulatorów) 16-17 01.2015 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
4 Analiza wniosku kredytowego wg obowiazujacych standardów - analiza ilościowa i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - sesja 1z2 19-20 01.2015 Katowice Kredyty zapisz się
5 Zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych w 2015 roku – obowiązki Banku Spółdzielczego, nowa rola i zadania ABI 21.01.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
6 Kasjer złotowo-walutowy (szkolenie intensywne) 22-23 01.2015 Wrocław Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
7 Upadłość konsumencka 22-23 01.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
8 KREDYTY HIPOTECZNE W PRAKTYCE – na przykładzie kredytu mieszkaniowego „MÓJ DOM” - udzielanie kredytu krok po kroku 23.01.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
9 Zasady budowy planu finansowego w Banku Spółdzielczym 23.01.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
10 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle uregulowań przepisów krajowych i unijnych z uwzględnieniem interpretacji GIIF w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane sektora bankowego 24.01.2015 na zamówienie BS Uregulowania prawne zapisz się
11 Ograniczanie ryzyka kredytowego przez Komitet Kredytowy w Banku Spółdzielczym 26.01.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
12 Ochrona danych osobowych – wymagania prawne, techniczne i organizacyjne w obliczu zatwierdzenia IV pakietu deregulacji 26-27 01.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
13 Testy warunków skrajnych jako instrument w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w Banku Spółdzielczym 27-28 01.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
14 Wpływ bancassurance na ryzyko kredytowe w bankach spółdzielczych 27.01.2015 Katowice Analiza ryzyk bankowych zapisz się
15 Rekomendacja U - nowe wyzwania dla banku w 2015 w zakresie bancassurance 28.01.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
16 Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg wymagań Rekomendacji M i D oraz ISO 27001 29-30 01.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
17 Planowanie strategiczne w Banku Spółdzielczym 30.01.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
Luty
18 Kredyt konsumencki i hipoteczny, praktyczne podsumowanie problemów prawnych oraz prezentacja aktualnego stanowiska UOKiK w sprawie stwierdzonych licznych naruszeń w praktyce bankowej regulacji ustawy o kredycie konsumenckim. 02-03 02.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
19 Analiza i zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym 02-03 02.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
20 FUNDUSZE INWESTYCYJNE – czyli jak inwestować, aby skuteczniej budować wysoki wynik finansowy banku oraz skuteczniej konkurować z bankami komercyjnymi 03.02.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
21 Zasady udzielania kredytów preferencyjnych (nowe zasady w 2015r) dla gospodarstw rolnych 05-06 02.2015 Katowice Kredyty zapisz się
22 Planowanie strategiczne w Banku Spółdzielczym 05.02.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
23 Zamknięcie 2014r. dla potrzeb ustalenia zobowiązania w podatku PDoOP oraz wykonania obowiązków przez bank jako płatnika podatku PDoOF. 2) Zmiany w podatku PDoOP i w podatku PDoOF w 2015r. 05-06 02.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
24 Efektywny system zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego 05.02.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
25 Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem Ustawy o Usługach Płatniczych. Praktyczna realizacja przekazów za pośrednictwem Systemu „Przekazy”. Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur. 06.02.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
26 Analiza wniosku kredytowego wg obowiazujacych standardów - analiza ilościowa i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - sesja 2z2 09-10 02.2015 Katowice Kredyty zapisz się
27 Ochrona danych osobowych – wymagania prawne, techniczne i organizacyjne w świetle przepisów aktualnie obowiązujących i planowanych zmian 09-10 02.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
28 FUNDUSZE INWESTYCYJNE – czyli jak inwestować, aby skuteczniej budować wysoki wynik finansowy banku oraz skuteczniej konkurować z bankami komercyjnymi 10.02.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
29 Zasady udzielania kredytów preferencyjnych (nowe zasady w 2015r) dla gospodarstw rolnych 12-13 02.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
30 Informacje z zakresu dużych zaangażowań sporządzanych na formularzach LE zgodnie z Rozporządzeniem CRR oraz przypomnienie zasad wykonywania sprawozdania NB300 na przykładach 13.02.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
31 Informacje z zakresu dużych zaangażowań sporządzanych na formularzach LE zgodnie z Rozporządzeniem CRR oraz przypomnienie zasad wykonywania sprawozdania NB300 na przykładach 14.02.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
32 Porozumienie międzybankowe w sprawie stosowania polecenia zapłaty w świetle u.u.p. Teoria oraz praktyczne aspekty stosowania i obsługi polecenia zapłaty 16.02.2015 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
33 Wpływ bancassurance na ryzyko kredytowe w bankach spółdzielczych 16.02.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
34 Model biznesowy funkcjonowania banku spółdzielczego - ryzyko biznesowe 18.02.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
35 Audyt wewnętrzny w obszarze ryzyka operacyjnego 19.02.2015 Wrocław Audyt i kontrola wewnętrzna zapisz się
36 Kasjer złotowo-walutowy (szkoleie intensywne) 19-20 02.2015 Katowice Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
37 KREDYTY HIPOTECZNE W PRAKTYCE – na przykładzie kredytu mieszkaniowego „MÓJ DOM” - udzielanie kredytu krok po kroku 20.02.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
38 Monitoring podmiotów gospodarczych - przy zastosowaniu komputera zgodny z obowiązującą metodologią i standardami Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylejskiej) oraz metodologią BPS 23-24 02.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
39 Zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych w 2015 roku – obowiązki Banku Spółdzielczego, nowa rola i zadania ABI” -  24 luty 2015 24.02.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies