Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
1 Szkolenia dla Rad Nadzorczych banku (stacjonarne lub wyjazdowe) na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
2 Zapobieganie procederowi prania pieniędzy na zamówienie BS Uregulowania prawne zapisz się
3 Szkolenie antynapadowe z symulacja napadu na zamówienie BS Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
Wrzesień
4 Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych, zmiany przepisów od 01.01.2015r., zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki. WARSZTATY PRAKTYCZNE – ćwiczenia (analiza przypadku) 26-27 09.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
5 Komorka ds. zgodności i kontroli wewnętrznej organizacja, zasady działania, analiza ryzyka, metodyki pomiaru ryzyka i kontroli 28.09.2016 Wrocław Zarządzanie zapisz się
6 Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego. (Przedstawienie zagrożeń związanych z elektronicznymi zasadami realizacji zajęć egzekucyjnych, które wchodzą w życie w dniu 8 września 2016 29-30 09.2016 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
7 Zarządzanie ryzykiem koncentracji zgodnie z nową Rekomendacją C 29.09.2016 Wrocław Zarządzanie zapisz się
8 Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej z uwzględnieniem najnowszych interpretacji przepisów oraz uwag pokontrolnych GIIF i KNF 30.09.2016 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
Październik
9 Zapobieganie procederowi "Prania brudnych pieniędzy". 01-02 10.2016 na zamówienie banku Uregulowania prawne zapisz się
10 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle uregulowań przepisów krajowych i unijnych z uwzględnieniem interpretacji GIIF w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane sektora bankowego 01.10.2016 na zamówienie banku Uregulowania prawne zapisz się
11 Zasady rachunku funduszy własnych banku, łączna kwota ekspozycji na ryzyko, bufory kapitałowe oraz wyznaczanie współczynników kapitałowych - przypomnienie i utrwalenie wiadomości. 01.10.2016 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
12 Komorka ds. zgodności i kontroli wewnętrznej organizacja, zasady działania, analiza ryzyka, metodyki pomiaru ryzyka i kontroli 03.10.2016 Katowice Audyt i kontrola wewnętrzna zapisz się
13 Polityka wynagradzania oraz zasady oceny rękojmi należytego wykonania obowiązków w świetle zmian przepisów ustawy Prawo bankowe. 06.10.2016 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
14 Polityka wynagradzania oraz zasady oceny rękojmi należytego wykonania obowiązków w świetle zmian przepisów ustawy Prawo bankowe. 07.10.2016 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
15 Zasady zarządzania ryzykiem płynności finansowej po wdrożeniu zapisów rozporządzenia CRR i rozporządzenia delegowanego oraz zaktualizowanej rekomendacji P 08.10.2016 na zamówienie banku Analiza ryzyk bankowych zapisz się
16 Kredyty dla konsumentów zgodnie z Ustawa o Kredycie Konsumenckim i Rekomendacją T 10-11 10.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
17 Windykacja wierzytelności - sądowe postępowanie egzekucyjne, zmiany wynikające z szerokiej nowelizacji wchodzącej w życie w dniu 8 września 2016r. 13-14 10.2016 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
18 Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych z praktycznymi warsztatami. 14-15 10.2016 Katowice Kredyty zapisz się
19 Zmiany sprawozdań finansowych firm od roku 2016 (dla kredytów ) 20-21 10.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
20 Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych, zmiany przepisów od 01.01.2015r., zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki. WARSZTATY PRAKTYCZNE – ćwiczenia (analiza przypadku) 20-21 10.2016 Katowice Kredyty zapisz się
21 1). Zmiany w obowiązujących przepisach prawa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych w 2016r. 2). Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 29 sierpnia 1998r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz.613 z późn. zm.): 20-21 10.2016 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
22 Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych 21.10.2016 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
23 Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej z uwzględnieniem najnowszych interpretacji przepisów oraz uwag pokontrolnych GIIF i KNF 21.10.2016 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
24 Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych 22.10.2016 na zamówienie banku Uregulowania prawne zapisz się
25 Bankowa analiza finansowa małej firmy oraz identyfikacja i ocena ryzyka kredytowego 24-25 10.2016 Katowice Kredyty zapisz się
26 1. Zmiany w obowiązujących przepisach prawa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych w 2016r. 2. Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 29 sierpnia 1998r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz.613 z późn. zm.): 25.10.2016 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
27 Kreatywna rachunkowość firm (dla kredytów) 26-27 10.2016 Wrocław Kredyty zapisz się
28 Skuteczne kierunki windykacji z uwzględnieniem windykacji bez udziału organów sądowych i egzekucyjnych a następnie przedstawienie kierunków restrukturyzacji, które Bank jest zobowiązany przedstawić na żądanie kredytobiorcy w świetle zmian w Prawie bankowy 28-29 10.2016 na zamówienie banku Uregulowania prawne zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies