Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
Luty
1 Wpływ bancassurance na ryzyko kredytowe w bankach spółdzielczych 16.02.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
2 Model biznesowy funkcjonowania banku spółdzielczego - ryzyko biznesowe 18.02.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
3 Audyt wewnętrzny w obszarze ryzyka operacyjnego 19.02.2015 Wrocław Audyt i kontrola wewnętrzna zapisz się
4 Kasjer złotowo-walutowy (szkoleie intensywne) 19-20 02.2015 Katowice Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
5 KREDYTY HIPOTECZNE W PRAKTYCE – na przykładzie kredytu mieszkaniowego „MÓJ DOM” - udzielanie kredytu krok po kroku 20.02.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
6 Monitoring podmiotów gospodarczych - przy zastosowaniu komputera zgodny z obowiązującą metodologią i standardami Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylejskiej) oraz metodologią BPS 23-24 02.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
7 Zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych w 2015 roku – obowiązki Banku Spółdzielczego, nowa rola i zadania ABI” -  24 luty 2015 24.02.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
Marzec
8 NOWOŚĆ! Relacje z mediami – skuteczne budowanie zainteresowania dziennikarzy i polityka informacyjna banków spółdzielczych 02.03.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
9 Szacowanie kapitału wewnętrznego w Banku Spółdzielczym (warsztaty komputerowe) 02.03.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
10 Całościowy proces wdrażania nowych produktów kredytowych i depozytowych, monitorowanie efektów sprzedażyCałościowy proces wdrażania nowych produktów kredytowych i depozytowych, monitorowanie efektów sprzedaży 03-04 03.2015 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
11 NOWOŚĆ! Wierzytelności i rezerwy w BS. Kompleksowe szkolenie podatkowe 03.03.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
12 Polityka informacyjna Banku w 2015 roku – zmiany w III Filarze, wpływ CRD IV, Zasad Ładu Korporacyjnego, nowych Rekomendacji KNF 05.03.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
13 Audyt wewnętrzny w obszarze ryzyka operacyjnego 06.03.2015 Katowice Audyt i kontrola wewnętrzna zapisz się
14 Spółki handlowe w praktyce banków, zasady kredytowania i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych 09-10 03.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
15 Kredytowanie firm i osób fizycznych powiązanych kapitałowo i personalnie 09-10 03.2015 Katowice Kredyty zapisz się
16 NOWOŚĆ! Zarządzanie sekretariatem Zarządu - korespondencja biznesowa i obieg dokumentów 11.03.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
17 Kasjer złotowo-walutowy (kurs intensywny) 12-13 03.2015 Wrocław Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
18 Porozumienie międzybankowe w sprawie stosowania polecenia zapłaty w świetle u.u.p. Teoria oraz praktyczne aspekty stosowania i obsługi polecenia zapłaty 16.03.2015 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
19 NOWOŚĆ! Relacje z mediami – skuteczne budowanie zainteresowania dziennikarzy i polityka informacyjna banków spółdzielczych 16.03.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
20 Zarządzanie, wycena i monitoring zabezpieczeń 16-17 03.2015 Katowice Kredyty zapisz się
21 Polityka informacyjna Banku w 2015 roku – zmiany w III Filarze, wpływ CRD IV, Zasad Ładu Korporacyjnego, nowych Rekomendacji KNF 16.03.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
22 NOWOŚĆ! Zarządzanie jakością danych w banku zgodnie z Rekomendacją D 17.03.2015 Wrocław Zarządzanie zapisz się
23 NOWOŚĆ! Wierzytelności i rezerwy w BS . Kompleksowe szkolenie podatkowe. 18.03.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
24 Utrwalenie wiadomości z zakresu sprawozdawczości dźwigni finansowej, płynności banku i stabilnego finansowania 20.03.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
25 Utrwalenie wiadomości z zakresu sprawozdawczości dźwigni finansowej, płynności banku i stabilnego finansowania 21.03.2015 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
26 NOWOŚĆ! Zarządzanie sekretariatem Zarządu - korespondencja biznesowa i obieg dokumentów 25.03.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
27 Kredyt konsumencki i kredyt hipoteczny, praktyczne podsumowanie problemów prawnych oraz prezentacja aktualnego stanowiska UOKiK w sprawie stwierdzonych licznych naruszeń w praktyce bankowej regulacji ustawy o kredycie konsumenckim 26-27 03.2015 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
28 Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzglednieniem Ustawy o Usługach Płatniczych. Praktyczna realizacja przekazów za pośrednictwem Systemu „Przekazy”. Zagadnienia z zakresu podatków od rent i emerytur. 27.03.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
Kwiecień
29 Ryzyko operacyjne – zarządzanie ryzykiem w Banku Spółdzielczym nowe regulacje w powiązaniu z Rekomendacją D, analizą procesów, planowaniem ciągłości działania, oceną ryzyka IT 02.04.2015 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
30 NOWOŚĆ! FUNDUSZE INWESTYCYJNE – czyli jak inwestować, aby skuteczniej budować wysoki wynik finansowy banku oraz skuteczniej konkurować z bankami komercyjnymi 14.04.2015 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
31 NOWOŚĆ! Zarządzanie jakością danych w banku zgodnie z Rekomendacją D 16.04.2015 Katowice Zarządzanie zapisz się
32 Zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych w 2015 roku – obowiązki Banku Spółdzielczego, nowa rola i zadania ABI 17.04.2015 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
33 Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz przepisy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące kredytów dla osób fizycznych 20.04.2015 Wrocław Kredyty zapisz się
34 Sprzedaż kredytów a ryzyko kredytowe 21.04.2015 Wrocław Kredyty zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies