Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
Październik
1 Różne aspekty i sposoby podejścia do uzgadniania formuł w sprawozdawczości ITS (szkolenie z obsługi aSISt) 02.10.2014 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
2 Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego 02-03 10.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
3 Rachunki bankowe i depozyty terminowe (przegląd pod kątem nowelizacji przepisów prawnych i uregulowań regulatorów) 03-04 10.2014 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
4 Analityka bankowa - tworzenie raportów i prezentacja danych z wykorzystaniem pakietu Office (warsztaty komputerowe) - cz.2 z 2 06-07 10.2014 Katowice Zarządzanie zapisz się
5 Klauzule niedozwolone/abuzywne w praktyce bankowej 06.10.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
6 Rekomendacja U KNF – nowe wyzwania dla banków w zakresie bancassurance 07.10.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
7 Analityka bankowa - tworzenie raportów i prezentacja danych z wykorzystaniem pakietu Office (warsztaty komputerowe) - cz.1 z 2 08-09 10.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
8 WARSZTATY "Zarządzanie ryzykiem w obszarze teleinformatycznym zgodnie z Rekomendacją D" 09-10 10.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
9 WARSZTATY "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w Bankach Spółdzielczych zgodnie z wymaganiami Rekomendacji D" 09-10 10.2014 Katowice Zarządzanie zapisz się
10 Rola i zadania organów statutowych w BS w związku z wdrożeniem pakietu CRD IV/CRR, a także "zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" 10.10.2014 na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
11 Jak ocenić wnioski o kredyty firm na uproszczonej księgowosci? 10-11 10.2014 Katowice Kredyty zapisz się
12 Zarządzanie ryzykiem płynności po wdrożeniu zapisów zaktualizowanej Rekomendacji P 14.10.2014 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
13 Wdrożenie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF” w Banku 15.10.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
14 Kreatywna rachunkowość firm – warsztaty komputerowe 16-17 10.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
15 Inwestycje finansowe w banku spółdzielczym 17.10.2014 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
16 Podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług w praktyce - cz.2 z 3 21-22 10.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
17 Inwestycje finansowe w banku spółdzielczym 21.10.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
18 WARSZTATY "Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D" 23-24 10.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
19 Rachunki bankowe i depozyty terminowe (przegląd pod kątem nowelizacji przepisów prawnych i uregulowań regulatorów) 24-25 10.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
20 Spółki handlowe w praktyce banków, zasady kredytowania i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych 27-28 10.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
21 Analityka bankowa - tworzenie raportów i prezentacja danych z wykorzystaniem pakietu Office (warsztaty komputerowe) - cz.2 z 2 27-28 10.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
22 Zarządzanie ryzykiem płynności po zmianach przepisów europejskich i norm nadzorczych - nowe strategie /polityki i procedury, plany awaryjne, testy warunków skrajnych. Przygotowanie do LCR 28.10.2014 Katowice Analiza ryzyk bankowych zapisz się
23 Szacowanie kapitału wewnętrznego - ICAAP 29.10.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
Listopad
24 Zarządzanie kapitałami i proces ICAAP po wdrożeniu nowych przepisów prawnych i nadzorczych. Zmiana przepisów Ustawy Prawo bankowe, wpływ Rozporządzenia UE nr 575/2013 UE, nowego ITS-COREP, wymagania metodyki BION 03.11.2014 Katowice Zarządzanie zapisz się
25 Rekomendacje dot. bezpieczeństwa płatności internetowych zgodnie z pismem KNF z dn.8 maja 2014 - produkty bankowości elektronicznej, a wdrożenie zasad bezpieczeństwa w zakresie usług płatniczych banku 04.11.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
26 WARSZTATY "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w Bankach Spółdzielczych zgodnie z wymaganiami Rekomendacji D" 06-07 11.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
27 Kasjer złotowo-walutowy (kurs intensywny) 06-07 11.2014 Katowice Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
28 Weryfikacja roczna procedur 07.11.2014 Katowice Zarządzanie zapisz się
29 Fundusze własne banku, łączna kwota ekspozycji na ryzyko i wyznaczanie współczynników kapitałowych - powtórzenie wiadomości z zakresu CRR i CRDIV oraz wstępne omówienie znowelizowanej Uchwały nr 40/2014 Zarządu NBP 08.11.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
30 KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych - cz.1 z 3 12-14 11.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
31 Kredyty hipoteczne w praktyce - na przykładzie kredytu mieszkaniowego "Mój Dom" 15.11.2014 Wrocław Kredyty zapisz się
32 Podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług w praktyce - cz.3 z 3 18-19 11.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
33 Kasjer złotowo-walutowy (kurs intensywny) 20-21 11.2014 Wrocław Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
34 Weryfikacja roczna procedur 21.11.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
35 Podatki dochodowe w BS - Zagadnienia kontrowersyjne, aktualne interpretacje. Zmiany na 2015. Podatek VAT w BS - Zwolnienie z VAT, zmiany w VAT na 2015 21.11.2014 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
36 Zarządzanie kapitałami i proces ICAAP po wdrożeniu nowych przepisów prawnych i nadzorczych. Zmiana przepisów Ustawy Prawo bankowe, wpływ Rozporządzenia UE nr 575/2013 UE, nowego ITS-COREP, wymagania metodyki BION 26.11.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
37 Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych mikroprzedsiębiorców - komputerowe warsztaty kredytowe 26-27 11.2014 Wrocław Kredyty zapisz się
38 Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki 27-28 11.2014 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
39 Fundusze własne banku, łączna kwota ekspozycji na ryzyko i wyznaczanie współczynników kapitałowych - powtórzenie wiadomości z zakresu CRR i CRDIV oraz wstępne omówienie znowelizowanej Uchwały nr 40/2014 Zarządu NBP 29.11.2014 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
Grudzień
40 WARSZTATY "Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D" 01-02 12.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies