Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
Wrzesień
1 Procedury wdrożenia Rekomendacji D w Banku Spółdzielczym 03.09.2014 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
2 Procedury wdrożenia Rekomendacji D w Banku Spółdzielczym 04.09.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
3 Windykacja wierzytelności - sądowe postępowanie egzekucyjne w świetle najnowszych zmian przepisów prawnych 04-05 09.2014 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
4 Przegląd zarządczy w banku spółdzielczym - aktualizacja procedur bankowych 08.09.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
5 STUDIUM KREDYTOWE PRZEDSIĘBIORCY. III część: Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych małych przedsiębiorców 11-12 09.2014 Wrocław Kredyty zapisz się
6 Analityka bankowa (warsztaty z wykorzystaniem excela) - cz.1 z 2 15-16 09.2014 Katowice Zarządzanie zapisz się
7 Niezbędnik menadżera w budowaniu efektywnych zespołów sprzedażowych 17-18 09.2014 Katowice Zarządzanie zapisz się
8 Rekomendacja U KNF – nowe wyzwania dla banków w zakresie bancassurance 18.09.2014 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
9 Rekomendacja J w praktyce banku spółdzielczego po roku funkcjonowania - warsztaty 18.09.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
10 Klauzule niedozwolone/abuzywne w praktyce bankowej 19.09.2014 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
11 Różne aspekty i sposoby podejścia do uzgadniania formuł w sprawozdawczości ITS (szkolenie z obsługi aSISt) 19.09.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
12 Wdrożenie "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF" w Banku Spółdzielczym 20.09.2014 na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
13 Podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług w praktyce - cz.1 z 3 22-23 09.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
14 Zarządzanie ryzykiem płynności po zmianach przepisów europejskich i norm nadzorczych – nowe strategie/polityki i procedury, plany awaryjne, testy warunków skrajnych. Przygotowanie do LCR 22.09.2014 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
15 Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki 25-26 09.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
16 Różne aspekty i sposoby podejścia do uzgadniania formuł w sprawozdawczości ITS (szkolenie z obsługi aSISt) 26.09.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
17 Szkolenie napadowe wraz z symulacją "napadu na bank" 27.09.2014 na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
18 Kredytowanie fundacji i stowarzyszeń, organizacji pozarządowych (NGO) - warsztaty wspomagane komputerowo 29-30 09.2014 Katowice Kredyty zapisz się
19 Zarządzanie ryzykiem modeli - obowiązki banków wynikające z nowej Rekomendacji W 29.09.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
Październik
20 Różne aspekty i sposoby podejścia do uzgadniania formuł w sprawozdawczości ITS (szkolenie z obsługi aSISt) 02.10.2014 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
21 Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego 02-03 10.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
22 Rachunki bankowe i depozyty terminowe (przegląd pod kątem nowelizacji przepisów prawnych i uregulowań regulatorów) 03-04 10.2014 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
23 Analityka bankowa - tworzenie raportów i prezentacja danych z wykorzystaniem pakietu Office (warsztaty komputerowe) - cz.2 z 2 06-07 10.2014 Katowice Zarządzanie zapisz się
24 Klauzule niedozwolone/abuzywne w praktyce bankowej 06.10.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
25 Rekomendacja U KNF – nowe wyzwania dla banków w zakresie bancassurance 07.10.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
26 Analityka bankowa - tworzenie raportów i prezentacja danych z wykorzystaniem pakietu Office (warsztaty komputerowe) - cz.1 z 2 08-09 10.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
27 WARSZTATY "Zarządzanie ryzykiem w obszarze teleinformatycznym zgodnie z Rekomendacją D" 09-10 10.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
28 WARSZTATY "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w Bankach Spółdzielczych zgodnie z wymaganiami Rekomendacji D" 09-10 10.2014 Katowice Zarządzanie zapisz się
29 Rola i zadania organów statutowych w BS w związku z wdrożeniem pakietu CRD IV/CRR, a także "zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" 10.10.2014 na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
30 Jak ocenić wnioski o kredyty firm na uproszczonej księgowosci? 10-11 10.2014 Katowice Kredyty zapisz się
31 Kreatywna rachunkowość firm – warsztaty komputerowe 13-14 10.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
32 Zarządzanie ryzykiem płynności po wdrożeniu zapisów zaktualizowanej Rekomendacji P 14.10.2014 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
33 Wdrożenie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF” w Banku 15.10.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
34 KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych - cz.1 z 3 16-18 10.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
35 Spółki handlowe w praktyce banków, zasady kredytowania i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych 16-17 10.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
36 Inwestycje finansowe w banku spółdzielczym 17.10.2014 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
37 Podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług w praktyce - cz.2 z 3 21-22 10.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
38 Inwestycje finansowe w banku spółdzielczym 21.10.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
39 WARSZTATY "Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D" 23-24 10.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
40 Rachunki bankowe i depozyty terminowe (przegląd pod kątem nowelizacji przepisów prawnych i uregulowań regulatorów) 24-25 10.2014 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
41 Analityka bankowa - tworzenie raportów i prezentacja danych z wykorzystaniem pakietu Office (warsztaty komputerowe) - cz.2 z 2 27-28 10.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
42 Szacowanie kapitału wewnętrznego - ICAAP 29.10.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
Listopad
43 WARSZTATY "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w Bankach Spółdzielczych zgodnie z wymaganiami Rekomendacji D" 06-07 11.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się
44 KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych - cz.2 z 3 12-14 11.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
45 Podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług w praktyce - cz.3 z 3 18-19 11.2014 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
Grudzień
46 WARSZTATY "Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D" 01-02 12.2014 Wrocław Zarządzanie zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies